Ny elnätsanläggning

Vi ansluter en fastighet till vårt elnät när det ligger i vårt elnätsområde.

Första steget är att beställa en prisuppgift för en ny elnätsanslutning. Priset för en ny anslutning varierar från fall till fall. Det beror på vilka förändringar, nybyggnationer och annat arbete som vi måste göra. Anslutningspriser och elnätspriser ses här.

Anslutningspunkt

När en ny anläggning ansluts till elnätet stämmer vi av med kunden om var anslutningspunkten skall vara. Ofta överlåter kunden detta till sin elinstallatör att ha den dialogen med oss.

Vi använder jordkabelservis vid nya anslutningar. Som regel används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt. Anslutningspunkten är på avsedd anslutningsplint i fasadmätarskåpet.

Vid anslutning av fastighet med flera mätningar kan anslutningspunkten vara inomhus i elrum eller liknande närmast ytterägg alternativt utomhus i kabelmätarskåp.

Behövs el innan anslutningspunkten är klar beställer ni en tillfällig anläggning (bygg), se information i menyn här till vänster.
 

Vem gör vad

Kund äger och ansvar för

1  Mätarskåp på fastigheten
2  Kabelskyddsrör innanför tomtgränsen
3  Arbete innanför tomtgränsen

Bodens Energi Nät äger och ansvar för

4  Mätare
5  Serviskabel
6  Kabelskyddsrör utanför tomtgränsen
7  Arbete utanför tomtgränsen
8  Kabelskåp
9  Nätstation


Gör så här - steg för steg

 1. Var ute i god tid
  Skicka er förfrågan till oss gärna tolv veckor före ni vill att arbetet ska starta. 
 2. Prisuppgift
  Vi lämnar en prisuppgift till er på anslutningsavgiften. 
 3. Kontakta en behörig elinstallatör - Föranmälan

  Elinstallatören hjälper er med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.se
  I föranmälan ska det framgå vad som ska göras och markera på en karta var mätarskåpet (anslutningspunkten) kommer att placeras.
 4. Anslutningsavgift
  Efter att vi mottagit föranmälan skickar vi er en faktura med anslutningsavgiften enligt prisuppgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.
 5. Besked om leveranstid
  Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. När vi vet vad som krävs just för din anslutning, bekräftar vi leveranstiden. 
 6. Elinstallatören utför sitt jobb - Färdiganmälan
  Vi meddelar elinstallatören att arbetet kan påbörjas. Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och sätter upp ett mätarskåp samt ser till att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner. När arbetet är utfört skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss och vi sätter upp elmätaren.
 7. Er fastighet får el
  Ni får information om ert abonnemang när vi har kopplat in servisledningen och elmätaren. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i er anläggning. Vi återställer marken utanför er tomt och ni ser till att marken återställs på tomten.
Vi hjälper dig gärna

Vid frågor och funderingar är ni välkommen att kontakta oss via e-post planeringsgruppen@bodensenergi.se och vi kontaktar er så snart vi kan.