Elnätspriser

Elnätsavgiften faktureras av er nätägare.
I Bodens kommun är det Bodens Energi Nät AB.

Priser 2017

Huvudsäkring ampere Fast avgift i kr/år Överföringsavg. i kr/kWh
16A Lägenhet 1 340  
16A 2 108 0,132
20A 5 132  
25A 6 248  
35A 8 548  
50A 11 952  
63A 15 016  
80A 19 208  
100A 23 916  
125A 29 592  
160A 37 640  
200A 46 812  

Priser exklusive moms.

16A avser elnätsanläggning med förbrukning om högst 23 000 kWh.

Överföringsavgift ingår i den fasta nätavgiften förutom i 16A, där den faktureras separat.

Elnätspriset består av kostnader för byggande, skötsel och drift av elnätet, överföring av el samt mätare och mätaravläning.

16A lägenhet förutsätter en särskild fastighets elnätsanläggning och minst tre lägenhets elnätsanläggningar.

Här kan ni se hur ni tar reda på vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har och hur ett säkringsbyte går till.
 

Anslutningsavgift ny anläggning 16-25A  

Avstånd till anslutningspunkt

Pris exkl.moms

0-200 meter

22 100

200-600 meter

22 100 + 189 kr/m

600-1200 meter

97 700 + 112 kr/m

1200-1800 meter

164 900 + 167 kr/m


Anslutningsavgift för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas. 
Kontakta oss för prisuppgift. 

Anslutningsavgift för 35A och över, kontakta oss för prisuppgift.