Energiskatt


Fr.o.m. 2017-07-01 är energiskatten 32,5 öre/kWh.

Konsumenters och tjänsteföretags elnätsanläggningar i Norrland får avdrag med 9,6 öre/kWh och betalar 22,9 öre/kWh.
 

Företag med lägre energiskatt

Företag i följande verksamhet betalar energiskatt 32,5 öre/kWh ock kan sedan söka återbetalning 32 öre/kWh av Skatteverket för elförbrukning som avser:

  • Industriell verksamhet
  • Datorhallar större än 0,5 MW
  • Jordbruk, skogsbruk och vattenbruk
  • Växthusodling

    Dessa företag, har SNI-kod som börjar på 00-33
     
Återbetalning från Skatteverket

Kund begär återbetalning på Skatteverkets webbplats.

Industriell verksamhet och datorhallar större än 0,5 MW:
- Får återbetalning som överstiger 8 000 kr/år (27 120 kWh/år).
- Vid elförbrukning mer än 250 000 kWh/år kan återbetalning sökas efter varje kvartal. Ansök om medgivande att få söka återbetalning per kvartal på blankett SKV 5365, som finns på skatteverket.se.

Jord- skogs och vattenbruk samt växthusodling:
- Får återbetalning som överstiger 500 kr/år (1 700 kWh/år).
 
- Vid elförbrukning mer än 150 000 kWh/år kan återbetalning sökas efter varje kvartal. Ansök om medgivande att få söka återbetalning per kvartal på blankett SKV 5350, som finns på skatteverket.se.

skatteverket.se finns mer information.