Fjärrvärmepriser 2017


Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m 40 kW

Fast årsavgift: 464 kr per abonnerad kW.
Energiavgift:   280 kr per MWh    (28 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt och årskostnad
 

Fjärrvärme med abonnerad effekt fr.o.m 42 kW

Fast årsavgift: se uträkning nedan.
Energiavgift:   280 kr per MWh   (28 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt, fast årsavgift, årskostnad samt flödesavgift


Priserna är exklusive moms.

Prisexempel
Mindre lokal med kategorital 1900

Förbrukning/år i kWh

Total kostnad kr/år

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh 8 840 4 640 4 200
20 000 kWh

10 240

4 640 5 600
30 000 kWh 15 824 7 424 8 400
40 000 kWh 20 480 9 280 11 200
Flerbostadshus med kategorital 2400

Förbrukning/år i MWh

Total kostnad kr/år

Varav fast avgift

Varav energiavgift

80 MWh 38 176 15 776 22 400
193 MWh 90 120 36 080 54 040
500 MWh 229 977 89 977 140 000
1000 MWh 454 387 174 387 280 000
Lokaler, industrier, kontor med kategorital 1900

Förbrukning/år i MWh

Total kostnad kr/år

Varav fast avgift

Varav energiavgift

80 MWh 41 865

19 465

22 400
193 MWh 99 567 45 527 54 040
500 MWh 252 987 112 987 140 000
1000 MWh 498 116 218 116 280 000