Panna 18

Bygget av nya pannan på värmeverket startade 2 mars 2017.

 

En ny byggnad ska byggas där den nya pannan ska in.

Att bygga en ny byggnad och en ny kraftvärmepanna kommer att sysselsätta 100-150 personer i projektet. 

Den nya pannan planeras att tas i drift i april 2019.

Panna 18 kommer att leverera fjärrvärme till våra drygt 4 000 abonnenter. Pannan kommer även att producera dubbelt så mycket el jämfört med nuvarande panna.

Bodens Energis VD Hans Stålnacke:
-Det handlar om en stor investering. Kostnaden är 760 miljoner kronor. Det är den största investeringen i vårt bolags historia, men också en av de största i landet i värmebranschen.

Följ bygget av panna 18 via webbkamera