Graddagar i Boden

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen och påverkat värmeförbrukningen.
Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från 
människor,
elektriska apparater och solens strålar.

  Normalår 2016  2017
Januari

856

 967 711 
Februari 769  692  647
Mars  689  567  609
April   483  405  
Maj  286  76  
Juni  0  28  
Juli  0  0  
Augusti  0  28  
September  261  114  
Oktober  456 415   
November  646  624  
December  810  714