Vintersäkring

Klimatsmart miljöel Lokal miljöel Mixad el

Klimatsmart miljöel. Genom förbränning av sopor och småskalig vattenkraft kan din inverkan på klimat och miljö minimeras.

Lokal miljöel. Genom att välja lokalproducerat minimeras spill och med det din miljöpåverkan.

Mixad el. Vår köpta el är en mix av olika energikällor - vind-, vattenkraft och biobränsle, kol, olja, torv och kärnkraft. Läs mer om den mixade elen.

 

Vintersäkring

I Sverige har vi en lång vinter med kalla månader med högre energiförbrukning. 

Med elavtalet Vintersäkring kan du känna dig trygg med fast elpris på vintern och ta del av rörligt elpris, som oftast är lägre, resten av året.

Start*         - 2018-10-31    Rörligt elpris, nytt pris varje månad från elbörsen.

2018-11-01 - 2019-03-31    Fast elpris

2019-04-01 - 2019-10-31    Rörligt elpris**

*Välj startdatum och avtalet gäller till och med 2019-10-31.

**Övergång till fast elpris avtal kan ske.

60-90 dagar före 2018-10-31 skickar vi ett erbjudande om att teckna ett nytt elavtal.