Fakta om elnätet i Boden 2016

Statistik  
Antal anställda 26 st
Energiomsättning 401 GWh
Investeringar 26,5 Mkr
Högspänningsabonnemang 7 st
Lågspänningsabonnemang 16 377 st
Mottagningsstationer 130/20 kV 5 st
Nätstationer 715 st
Tillgängligheten i nätet 99,80%
Högspänningsledning 20-40 kV  
Oisolerad friledning 546 km
Isolerad friledning 146 km
Minskning av oisolerad ledning under året 

17 km 

Jordkabel

194 km

Lågspänningsledning 0,4 kV  
Luft 280 km
Jordkabel 1029 km
Ledningsnätets totala längd, hsp och lsp 2195 km
Ledningslängd per anslutning 134 m