Har du rätt huvudsäkring?

Din huvudsäkring skyddar din elnätsanläggning mot elektriska fel och begränsar hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Huvudsäkringen avgör elnätsavgiften, se prislista här.

Huvudsäkring

För att se vilken huvudsäkring du har
  • Bryt huvudströmbrytaren innan du skruvar ur säkringarna.
  • Det är färgen på bottenplattan/passdelen som avgör elnätsavgiften.
  • Skruva tillbaka huvudsäkringarna, slå på huvudströmbrytaren och sedan dina elektriska apparater.

Här kan du se vilken huvudsäkring som passar din elanvändning. Rekommendationerna är ungefärliga.

Säkringsstorlek Färg

Årlig elförbrukning

Maximalt effektuttag
16A Grå 0-20 000 kWh  11 kW
20A Blå 20 000-25 000 kWh  14 kW
25A Gul 25 000-30 000 kWh  17 kW
35A Svart 30 000-40 000 kWh  24 kW
50A Vit 40 000-55 000 kWh  35 kW
63A Koppar 55 000-70 000 kWh  44 kW

Prova dig fram med en lägre huvudsäkring
Tror du att du klarar dig med en mindre huvudsäkring än din nuvarande kan du prova den lägre huvudsäkringen under en period när du har ett stort effektuttag. Testa gärna under den kallaste perioden på året. Du kan alltid prova med en mindre huvudsäkring utan att byta bottenplattorna. Bottenplattorna bestämmer vilken största huvudsäkringsstorlek ni kan använda och er elnätsavgift. Kontakta en behörig elinstallatör för att sänka huvudsäkring. Det är bara en behörig elinstallatör som får byta bottenplattor. Installatören skickar oss sedan en färdiganmälan och vi ändrar din huvudsäkring och elnätsavgift i vårt system.

Om det fungerar
Om huvudsäkringen håller vet du att du skulle kunna klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta huvudsäkring anlitar du en behörig elinstallatör som sedan anmäler den nya huvudsäkringen till oss.

Höja huvudsäkringen
När du behöver höja huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör. För säkerheten får du inte på egen hand sätta i en större huvudsäkring.
Vid höjning till 20A eller 25A tillkommer ingen anslutningsavgift.
För att höja från 25A till 35A ska elinstallatören först skicka in en så kallad föranmälan för att få ett medgivande från oss. En sådan höjning innebär också en anslutningsavgift och i många fall även byte av mätarcentral eller mätarskåp. För att få reda på anslutningsavgiften kontakta oss på 0921-624 40 eller info@bodensenergi.se