Ny elnätsanläggning

Vi ansluter din fastighet till vårt elnät när det ligger i vårt elnätsområde.

Första steget är att beställa en prisuppgift för en ny elnätsanslutning. Priset för en ny anslutning varierar från fall till fall. Det beror på vilka förändringar, nybyggnationer och annat arbete som vi måste göra. Anslutningspriser och elnätspriser ses här.

Anslutningspunkt

När en ny anläggning ansluts till elnätet stämmer vi av med kunden var anslutningspunkten ska vara. Ofta överlåter kunden detta till sin elinstallatör att ha den dialogen med oss.

Vi använder jordkabelservis vid nya anslutningar. Som regel används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt. Anslutningspunkten är på avsedd anslutningsplint i fasadmätarskåpet.

Behövs el innan fasadmätarskåpet är uppsatt beställer ni en tillfällig anläggning (bygg), se information i menyn här till vänster.
 

Vem gör vad

Kund äger och ansvar för

1  Mätarskåp på fastigheten
2  Kabelskyddsrör innanför tomtgränsen
3  Arbete innanför tomtgränsen

Bodens Energi Nät äger och ansvar för

4  Mätare
5  Serviskabel
6  Kabelskyddsrör utanför tomtgränsen
7  Arbete utanför tomtgränsen
8  Kabelskåp
9  Nätstation


Gör så här - steg för steg

 1. Var ute i god tid
  Skicka din förfrågan till oss gärna tolv veckor före du vill att arbetet ska starta. 
 2. Prisuppgift

  Vi lämnar en prisuppgift till dig på anslutningsavgiften.
 3. Kontakta en behörig elinstallatör - Föranmälan
  Elinstallatören hjälper dig med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.se. I föranmälan ska det framgå vad som ska göras och markera på en karta där mätarskåpet (anslutningspunkten) ska placeras.
 4. Anslutningsavgift
  Efter att vi mottagit föranmälan skickar vi dig en faktura med anslutningsavgiften enligt prisupgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.

 5. Besked om leveranstid
  Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. När vi vet vad som krävs just för din anslutning, bekräftar vi leveranstiden.
  
   
 6. Elinstallatören utför sitt jobb - Färdiganmälan
  Vi meddelar elinstallatören att arbetet kan påbörjas. Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och sätter upp ett mätarskåp samt ser till att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner. När arbetet är utfört skickar elinstallatören en färdiganmälan till oss och vi sätter upp elmätaren.
  
 7. Din fastighet får el
  Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen och mätaren i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.
  
Vi hjälper dig gärna

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post planeringsgruppen@bodensenergi.se och vi kontaktar dig så snart vi kan.