Ny elnätsanläggning

Vi ansluter fastigheter som ligger i vårt elnätsområde, karta ses här.
Brännberg, Mockträsk och Södra Alträsk ingår inte i vårt område.

Första steget är att beställa en prisuppgift för en ny elnätsanslutning. Priset för en ny anslutning varierar från fall till fall. Det beror på vilka förändringar, nybyggnationer och annat arbete som vi måste göra. Anslutningspriser och elnätspriser ses här.

Normalt sett utför vi inte anslutningar som kräver grävning under vintertid. Arbete på tjälad mark innebär extra kostnader och utförs i mån av tid. Var ute i god tid för att vara säker på att få elnätsanslutning till fastigheten innan vintern.

Anslutningspunkt

När en ny anläggning ansluts till elnätet stämmer vi av med kunden var anslutningspunkten ska vara. Ofta överlåter kunden detta till sin elinstallatör att ha den dialogen med oss.

Vi använder jordkabelservis vid nya anslutningar. Som regel används fasadmätarskåp för att mätaren ska vara lätt att komma åt. Anslutningspunkten är på avsedd anslutningsplint i fasadmätarskåpet.

Behövs el innan fasadmätarskåpet är uppsatt beställer ni en tillfällig anläggning (bygg), se information i menyn här till vänster.
 

Vem gör vad

Kund äger och ansvar för

1  Mätarskåp på fastigheten
2  Kabelskyddsrör innanför tomtgränsen
3  Arbete innanför tomtgränsen

Bodens Energi Nät äger och ansvar för

4  Mätare
5  Serviskabel
6  Kabelskyddsrör utanför tomtgränsen
7  Arbete utanför tomtgränsen
8  Kabelskåp
9  Nätstation


Gör så här - steg för steg

 1. Var ute i god tid
  Skicka din förfrågan till planeringsgruppen@bodensenergi.se gärna tolv veckor före du vill att arbetet ska starta. 
 2. Prisuppgift

  Vi lämnar en prisuppgift till dig på anslutningsavgiften.
 3. Kontakta en behörig elinstallatör - Föranmälan
  Elinstallatören hjälper dig med jobbet och skickar in en föranmälan till oss via föranmälan.nu. I föranmälan ska det framgå vad som ska göras och markera på en karta där mätarskåpet (anslutningspunkten) ska placeras.
 4. Anslutningsavgift
  Efter att vi mottagit föranmälan skickar vi dig en faktura med anslutningsavgiften enligt prisuppgift. När fakturan är betald påbörjas beställningen.

 5. Installationsmedgivande
  Varje anslutning kräver olika mycket arbete. Vi kan behöva göra förstärkningar i elnätet, beställa en ny nätstation eller begära tillstånd hos markägare eller myndigheter. Vi ger elinstallatören ett installationsmedgivande när de kan påbörja sitt arbete. Elinstallatören utför elinstallationen i fastigheten och monterar fasadmätarskåpet på väggen där det ska sitta samt ansvarar för att rätt kabelskyddsrör köps in och grävs ner från skåpets plats till tomtgräns eller anvisad plats. Röret ska vara försett med dragsnöre och förlagt på så sätt att det inte riskerar att fyllas med is eller på annat sätt täpps igen. Installatören ansvarar för att tillse att röret blir korrekt förlagt samt att det är i användbart skicka när vi sen ska dra igenom serviskabel.
  Som mätarskåp används i regel fasadmätarskåp som sitter monterat på pall eller annan temporär lösning. Om el behövs innan fasadmätarskåp kan sättas på plats kan ni beställa en tillfällig anläggning (byggkoppling).
 6. Elinstallatören utför sitt jobb - Färdiganmälan
  Elinstallatören skickar en färdiganmälan till oss när deras arbete är utfört och vi sätter upp elmätaren.
  
 7. Din fastighet får el
  Du får information om ditt abonnemang när vi har kopplat in servisledningen och mätaren i ditt mätarskåp. Elinstallatören ansvarar för att elen kopplas på i din anläggning. Vi återställer marken utanför din tomt och du ser till att marken återställs på tomten.
  
Vi hjälper dig gärna

Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post planeringsgruppen@bodensenergi.se och vi kontaktar dig så snart vi kan.