Elnätspriser

Elnätsavgiften faktureras av nätägaren.
I Bodens kommun är det Bodens Energi Nät AB.

Priser 2017

Huvudsäkring ampere Fast avgift i kr/år Överföringsavg.i kr/kWh 
16A Lägenhet 1 675  
16A 2 635 0,165
20A 6 415  
25A 7 810  
35A 10 685  
50A 14 940  
63A 18 770  
80A 24 010  
100A 29 895  
125A 36 990  
160A 47 050  
200A 58 515  

Priser inklusive moms.

16A avser elnätsanläggning med användning om högst 23 000 kWh.

Överföringsavgift ingår i den fasta nätavgiften förutom i 16A, där den faktureras separat.

Elnätspriset består av kostnader för byggande, skötsel och drift av elnätet, överföring av el samt mätare och mätaravläning.

16A lägenhet förutsätter en särskild fastighets elnätsanläggning och minst tre lägenhets elnätsanläggningar.

Här kan du se vilken huvudsäkring en elnätsanläggning har och hur ett säkringsbyte går till.
 

Anslutningsavgift ny anläggning 16-25A  

Avstånd till anslutningspunkt

Pris inkl.moms

0-200 meter

27 625

200-600 meter

27 625 + 236,25 kr/m

600-1200 meter

122 125 + 140 kr/m

1200-1800 meter

206 125 + 208,75 kr/m


Anslutningsavgift för 16-25A bygger på fågelvägsavståndet från tekniskt möjliga anslutningspunkt i befintligt 400 V nät till den anläggning som ska anslutas. 
Kontakta oss för prisuppgift.

Anslutningsavgift för 35A och över, kontakta oss för prisuppgift.