Mikroproduktion - Elnät

Mikroproduktion är en elproduktionsanläggning som installeras i en elnätsanläggning med högst 63 ampere huvudsäkring och 43,5 kW som högsta inmatningseffekt.

Inmatningen till elnätet får inte överstiga uttaget från elnätet under ett år, alltså nettokonsument av el.

Elförbrukning på egenproducerad el är helt skattebefriad.

 

Anslutning av solproduktion

1. Kartlägg förutsättningar för placering och val av utrustning

Undersök förutsättningarna för den plats som du valt. En god placering är en skuggfri takyta med 30-50 graders lutning i sydligt läge. Generellt sätt kan man säga att 1 kW kräver 8 m2 yta och kan producera 900-1 000 kWh per år beroende på förutsättningar och val av leverantör. 

2. Inför ditt köp av utrustning

Innan du köper din utrustning är det viktigt att du läser våra tekniska villkor. Produktionsanläggningen ska vara trefasig. Detta gör din anläggning mindre sårbar och bidrar till god kvalitet i elnätet.
För mer information kontakta Lennart Nilsson, 0921-624 40, på vår elnätsavdelning.

3. Ansök om bygglov, bidrag för solenergi och elcertifikat

Regeringen har avsatt stöd till solceller. Stödet omfattar installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem, solel och solvärmehybrid- system. Ansök  om elcertifikat och bidrag för solenergi hos
Energimyndigheten. Kontakta oss, Bodens Energi Nät, för att få anläggningsuppgifter som du behöver ange i er ansökan om elcertifikat samt när ni ska välja elhandlare. I vissa kommuner krävs också bygglov för att ansluta solenergi. Ta kontakt med din kommun så får du veta mer.

4. Anlita behörig elinstallatör

Vid installation av en solproduktionsanläggning anlitar du en behörig elinstallatör som sköter kontakten med oss.

5. Vi monterar din nya elmätare

För att vi ska kunna mäta både elproduktion och elanvändning installerar vi en ny elmätare hos dig. Detta gör vi kostnadsfritt. Normalt tar det två veckor, från det att elinstallatören har skickat en färdig- anmälan till oss, tills dess att mätaren sitter på plats hos dig. När vi har bytt ut din elmätare är anslutningen färdig.

6. Nätnytta

Du som har Bodens Energi Nät som nätbolag får ersättning 2,4 öre/kWh för all el du matar ut på elnätet. Ersättningen kommer på din vanliga elnäts faktura.

7. Moms

För att få moms på energiersättning utbetald behöver du momsregistrera dig hos Skatteverket och ge oss ditt momsregistreringsnummer.
Från 2017-01-01 är du befriad från moms om din totala momspliktiga försäljning är högst 30 000 kr exkl.moms under ett beskattningsår. Om du är befriad från moms behöver du inte vara momsregistrerad. Om du redan är registrerad och uppfyller kraven för befrielse ska du lämna in en ändringsanmälan till Skatteverket och sedan anmäla det till oss, Bodens Energi Nät AB. Information om moms vid mikroproduktion ses på skatteverket.se

8. Försäljning av överskottsel till en elhandlare

När du har anslutit upp en mikroproduktionsanläggning får du en anvisad elhandlare som tar emot din överskottsproduktion. Den anvisade elhandlaren du får är den elhandlare som du köper el av. Kontakta elhandlaren och teckna ett avtal med elpris per kWh. Elhandlaren behöver inte ge dig någon ersättning förrän ni har ingått ett avtal. 
Du kan välja en annan elhandlare till din överskottsproduktion. När du har tecknat ett avtal med en elhandlare kontaktar de nätägaren (Bodens Energi Nät AB) som styr över din överblivna elproduktion till elhandlaren.
Om du får Bodens Energi AB som anvisad elhandlare ses information och elpris här.

9. Begär skattereduktion för överskotts producerad el

När produktionen just i stunden överstiger den el du själv förbrukar uppstår ett överskott av el som matas automatiskt in till elnätet.

För överskottet som matas in till elnätet kan ni få skattereduktion med 60 öre/kWh, dock max 18 000 kronor per år.

Underlaget för skattereduktionen är antalet kWh du matat in till elnätet under ett kalenderår, det vill säga den totala överskottsel du producerat, dock högst så många kWh som du även förbrukat. Är ni flera som delar på elnätsabonnemanget och matar in el i samma anslutningspunkt ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga 30 000 kWh, vare sig per person eller per anslutningspunkt. 

Vi, Bodens Energi Nät AB, lämnar varje år en kontrolluppgift till Skatteverket om hur mycket el som matats in och ut i anslutningspunkten i januari året efter att in- och utmaning skett. I din inkomstdeklaration kommer uppgifter om skattereduktionen att finnas med. För juridiska personer kommer kontrolluppgift också att lämnas men uppgifterna kommer inte att förtryckas i inkomstdeklarationen.

Mer information ses på skatteverket.se