Fjärrvärmepriser 2018

Fjärrvärme med abonnerad effekt (ses på fakturan) t.o.m. 40 kW.

Fast årsavgift: 597,50 kr per abonnerad kW.
Energiavgift:   361,25 kr per MWh.    (36,125 öre per kWh)

 

Fjärrvärmepriser 2017

Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m. 40 kW.

Fast årsavgift: 580 kr per abonnerad kW.
Energiavgift:   350 kr per MWh.    (35 öre per kWh) 

Priserna är inklusive moms.

Uträkning abonnerad effekt och årskostnad

Prisexempel 2017
Kedjehus, radhus, villa.

Förbrukning/år i kWh

Total kostnad per år

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh 11 050 5 800  5 250
20 000 kWh

12 800 

5 800 7 000
30 000 kWh 17 460 6 960 10 500
40 000 kWh 23 280 9 280 14 000