Fjärrvärmepriser 2017


Fjärrvärme med abonnerad effekt t.o.m. 40 kW

Fast årsavgift: 580 kr per abonnerad kW.
Energiavgift:   350 kr per MWh.    (35 öre per kWh) 

Uträkning abonnerad effekt och årskostnad

Priserna är inklusive moms.
 

Prisexempel
Kedjehus, radhus, villa.

Förbrukning/år i kWh

Total kostnad per år

Varav fast avgift

Varav energiavgift

15 000 kWh 11 050 5 800  5 250
20 000 kWh

12 800 

5 800 7 000
30 000 kWh 17 460 6 960 10 500
40 000 kWh 23 280 9 280 14 000