Graddagar i Boden

Graddagar är ett mått som anger hur utomhustemperaturen har avvikit från den normala medeltemperaturen och påverkat värmeförbrukningen.
Vi använder graddagar beräknade med så kallade eldningsgränser d.v.s. att vi tar hänsyn till den värme som kommer från 
människor,
elektriska apparater och solens strålar.

  Normalår 2016  2017 2018
Januari

856

 967 711   831
Februari 744  692  647  
Mars  689  567  609  
April   483  405  458  
Maj  286  76  223  
Juni  0  28  19  
Juli  0  0  7  
Augusti  0  28  43  
September  261  114  177  
Oktober  456 415   408  
November  646  624  617  
December  810  714  768

 

Summa                5230                4215       4687